Sunday, 6 January 2013

PERANAN UTAMA PUTRA BANI TAMIM YANG UMUM

Dengan rahmat dan berkat RSA, mohon izin menyampaikan sedikit penerangan ringkas mengenai peranan Putra bani tamim yang umum:

  • Merupakan Wazir utama dan yang paling kanan kepada Imamul Mahadi Al-Muntazar A.S

  • Membina tapak persiapan untuk pemerintahan Syaidina Imamul Mahadi Al-Muntazar A.S

  • Merupakan ketua para Ikhwan dikenali sebagai Syeikul Ikhwan R.A

  • Melahirkan para Ikhwan dan Asoib

  • Pemimpin bertaraf Mujadid dan menguasai zamannya(Sohibuzaman)

  • Merupakan mursyid memimpin Roh setiap anak-anak muridnya

  • Membawa Tarekat Aurad Muhamadiyah untuk dijuangkan bergelanggang di tengah masyarakat sebagai suluk yang utama

  • Pemimpin lahiriah dan Rohaniah di zamannya

  • Membagunkan sebuah thoifah dan menyambung kerja-kerja perjuangan mujadid yang terdahulu

  • Thoifahnya tidak dapat digugat apatah lagi dihancurkan kerana ada bantuan kerajaan ajaib dan jemaahnya diredhai Allah dan Rasul

  **Ada banyak lagi peranan Umum yang diketahui dan tidak diketahui dan peranan khususnya adalah rahsianya dengan Tuhan, Wallahualam...SYAIDINA FATA AT-TAMIMI AL-HASYIMI R.A 

"Rasulullah SAW bersabda: Akan sentiasa ada satu thoifah daripada umatku yang dapat menzahirkan kebenaran dan mereka tidak dapat dirosakkan oleh orang yang menentangnya."

Dari Jabir bin Abdullah RA , berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mendapat pertolongan Allah hingga datangnya hari kiamat.” Beliau berkata, “Kemudian akan datang Isa putra Maryam AS , lalu pemimpin mereka berkata (kepada Isa AS ), “Kemarilah, silakan Anda mengimami kami shalat.” Lalu Isa AS menjawab, “Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini.” (HR Muslim)

Dari Uqbah bin Al-Hushain RA , berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran dengan mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka, hingga orang yang akhir dari mereka memerangi Dajjal.” (HR Ahmad)

Dari Uqbah bin Amir RA , berkata: Aku mendengar Rasullah SAW bersabda:
“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yag berperang karena perintah Allah. Mereka dimenangkan Allah atas musuh mereka. Tidak memberi mudharat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat dan mereka di atas yang demikian itu.” (HR Muslim)

Dari Abdullah bin Al-Haris RA katanya Nabi SAW bersabda,
"Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk al-Mahdi, yakni pemerintahannya."          (Ibnu Majah & At-Tabrani)No comments:

Post a Comment