Monday, 11 February 2013

YAHUDI MENGHINA UMAT ISLAM DENGAN HUTANG

Umat islam
Hidup dengan berhutang
Hutang keliling pinggang
Inilah taktik yahudi menghina islam

Yahudi itu
Sudah mencipta banyak sistem
Kebanyakan syaratnya mestilah berhutang
Jika tidak berhutang, buruk curiganya


Sudah terlalu ramai yang kecewa
Dengan hutang piutang ini
Yahudi menguasai dunia dengan muslihatnya
Pinjaman hutang,riba dan pelaburan haram


Selepas membeli sambil berhutang
Diperkenalkan pula insurans
Dikatakan boleh menjamin semua
Bukankah Allah yang menjamin kesemuanya

Umat islam terhina dengan hutang
Yahudi menggunapakai pelbagai taktiknya
Jika gagal membayarnya, diistiharkan muflis!
Terhinalah di mata semua manusia


No comments:

Post a Comment