Wednesday, 6 February 2013

SIFAT-SIFAT BURUK BANGSA YAHUDI DI DALAM AL-QURAN

Dalam Al-Quran telah disebutkan mengenai sifat-sifat buruk bangsa Yahudi,iaitu:

Keras hati dan zalim                     
(Al-Baqarah:75,91,93,120,145,170;An-Nisa:160; Al-Maidah:41)

Kebanyakan fasik dan sedikit beriman kepada Allah SWT
(Ali Imran:110; An-Nisa:55)

Musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam
(Al-Maidah:82)

Amat mengetahui kekuatan dan kelemahan orang-orang Islam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri
(Al-An’am:20)

Mengubah dan memutarbalikkan kebenaran 
(Al-Baqarah:75,91,101,140,145,211; Ali Imron:71,78; An-Nisa:46;
Al-Maidah:41)

Menyembunyikan bukti kebenaran               
(Al-Baqarah:76,101,120,146; Ali Imron:71)

Hanya menerima perkara-perkara atau kebenaran yang dapat memenuhi cita rasa atau nafsu mereka                             
(Al-Baqarah:87,101,120,146; Al-Maidah:41)

Ingkar dan tidak dapat menerima keterangan dan kebenaran AlQuran              
(Al-Baqarah:91,99; Ali Imron:70)

Memekakkan telinga kepada seruan kebenaran, membisukan diri untuk mengucapkan perkara yang benar, membutakan mata terhadap bukti kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk menimbangkan kebenaran
(Al-Baqarah:171)

Mencampuradukkan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil
(Ali Imran:71)

Berpura-pura mendukung orang Islam tetapi apabila ada di belakang orang-orang Islam, mereka mengutuk dengan sekeras-kerasnya
(Al-Baqarah:76; Ali Imran:72,119)

Hati meraka sudah tertutup akan Islam kerana dilaknat oleh Allah SWT yang disebabkan oleh kekufuran mereka sendiri
(Al-Baqarah:88,120,145,146)

Kuat berpegang pada rasa kebangsaan mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang   istimewa yang dipilih oleh Tuhan dan menyakini agama yang selain daripada Yahudi adalah salah                                  

(AlBaqarah:94,111,113,120,135,145,AlMaidah:18)

Tidak akan ada kebaikan untuk seluruh manusia jika mereka memimpin
(An-Nisa:53)

Tidak suka, dengki, iri hati terhadap orang-orang Islam                      
(Al-Baqarah:90,105,109,120)

Mencintai kemewahan dan kehidupan dunia, bersifat tamak dan rakus, menginginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan serta takut akan kematian                       
(Al-Baqarah:90,95,96,212)

Berkata bohong, mengingkari janji dan melampaui batas
(Al-Baqarah:100,246,249 Ali Imran:183,184;   An-Nisa:46)

Berlindung di balik mulut yang manis dan perkataan yang baik
(Al-Baqarah:204,246; Ali Imron:72; An-Nisa:46)

Mengada-ada perkara-perkara dusta dan suka kepada perkara-perkara dusta             
(Ali Imran:24,94,183,184; Al-Maidah:41)

Berlaku sombong dan memandang rendah terhadap orang-orang Islam                    
(Al-Baqarah:206,212,247)

Tidak amanah dan memakan hak orang lain dengan cara yang salah               
(Ali Imran:75,76; At-Taubah:34)

Selalu melakukan kerosakan dan menganjurkan peperangan
(Ali Imran:64)

No comments:

Post a Comment